en

0

c70f3b48-c5b5-4c64-bf77-235faa5920a7

Hoe als omstaander omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag - Train the trainer

true

0

1

true

30

true

1

true

1

true

false

Online subscription form

Hoe als omstaander omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag - Train the trainer

Je wandelt op straat, rustig denkend aan wat je vanavond gaat eten, wanneer je plots opmerkt hoe een voorbijganger wordt nageroepen door een groepje jongeren en iemand van diezelfde groep achter deze persoon aan loopt, lachend en vulgaire woorden roepend.  Je ziet hoe de voorbijganger wegkijkt, zo snel mogelijk doorloopt en tracht zich zo klein mogelijk te maken.  Je bent verontwaardigd over wat je ziet, wilt reageren, maar twijfelt, want …  

 

Tussenkomsten van omstanders zijn van essentieel belang om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, escalatie te vermijden en ondersteuning te voorzien voor personen die het meemaken.  In veel situaties reageren omstanders echter niet, omwille van factoren zoals angst om zelf het slachtoffer te worden, niet te weten hoe te reageren en niet van mening zijn dat het aan hen is om iets te doen.  

 

Daarom wil Sensoa VZW als vervolg op de vorige campagne ‘Is ’t oké? Niet zeker? Check het!’, dit jaar actief omstaandergedrag stimuleren.  Deze campagne is gericht op jongeren en jongvolwassenen van 15-26 jaar oud. Specifiek doen ze dit door organisaties die met deze doelgroep werken een ‘Train the trainer( aan te bieden zodat je deze vorming zelf kan geven aan de groep jongvolwassenen.


Wat mag je hierin verwachten:

·        Je krijgt achtergrondinformatie over omstaanders (wat zien we hieronder, welke impact kunnen ze hebben en wat maakt het moeilijk om te reageren).

·        Je ontvangt de vorming zoals ze aan de jongeren/ jongvolwassenen wordt gegeven. Daarin doorlopen we de stappen die omstaanders volgen en geven we tips, tricks en eye-openers mee om helpend omstaandergedrag te stimuleren.

·        Je krijg aandachtspunten mee over de opstelling van de vorming en hoe je deze vorming kan aanpakken. 

Location:

LIVE - De Brug, Hertshage 11, 9300 Aalst

Organization:

Huis van het Kind Aalst

UUID
UUID
Numeric
format.boolean
UUID
Numeric
Date ('yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZZ')
Date ('yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZZ')
Maximum length: 2
Maximum length: 50
Required
Maximum length: 10
Required
Maximum length: 50
Required
Maximum length: 25
Subscribe here
Tuesday, 26 October 2021 (14:00 - 17:00)

d295cccf-73e2-4c65-a116-02cddef066ae