en

c4e4e1af-79c6-4866-a112-b6cf6124dc0d

Studeerplekken

false

Online subscription form

Studeerplekken

Beste

Welkom op het reservatiesysteem voor een studeerplek. Gelieve rekening te houden met de gekende veiligheidsvoorschriften in het kader van corona. Deze zullen ter plaatse nog te raadplegen zijn. Lees ook onze huisregels na.

Bevestig zeker je reservatie.

Huisregels

Studeren kan van 9u tot 17u.

Zaal Familia wordt ingericht als stille, rustige studeerruimte, respecteer dit ook voor je medestudenten. Gebruik vb. een koptelefoon om een filmpje te bekijken. Moet je tussendoor naar het toilet, wil je even pauzeren of bellen buiten,… verplaats je rustig anders word je hierop aangesproken door de toezichthouder.

Laat je spullen niet onbeheerd achter. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke spullen.

 Laat geen rommel achter.

Als je jouw gereserveerde plaats niet gebruikt: verwittig ons door een mail te sturen naar huisvanhetkind@sint-niklaas.be

Zodra je 1 keer niet tijdig annuleert, zal je geen toegang meer krijgen op andere dagen.

 Blijf niet onnodig rondhangen. Ben je klaar met studeren, ga dan terug naar huis.

Bedankt om deze regels te respecteren, samen houden we het veilig voor iedereen. Bij het betreden van dit gebouw ga je akkoord met onze huisregels. Medewerkers hebben het recht om mensen te weigeren die zich niet aan deze afspraken houden. Wij houden je gegevens 3 weken na gebruik maken van de studeerruimte bij, in functie van contacttracing.

  

Location: Zaal Familia, Truweelstraat 138

Organization: Huis van het kind