en

0

7d2e51b8-ec99-422b-a548-4dcbc58fdab9

Symposium: 30 jaar abortuswetgeving in België - sessie 1

true

0

1

40

true

false

Online subscription form

Symposium: 30 jaar abortuswetgeving in België - sessie 1

Voormiddag Sessie 1 (9.00 u – 11.00 u)

Sprekers: Jean-Jacques Amy, Valérie Piette (onder voorbehoud), Trui Deschuyffeleer, Jolien Gijbels

Klik hier voor het volledige programma: http://www.30jaarabortuswetgeving.be/

Binnen een maand vindt de studiedag rond 30 jaar abortuswetgeving plaats in Liberas (Kramersplein 23, 9000 Gent). Omwille van de huidige situatie rond de pandemie is het aantal plaatsen beperkt. Er zijn op dit ogenblik meer belangstellenden dan er plaatsen aanwezig zijn in de zaal. Bovendien kregen wij ook signalen dat deelnemers niet de hele dag wensen aanwezig te zijn.

Om toch zoveel mogelijk geïnteresseerden de kans te geven de lezingen bij te wonen hebben wij de bijeenkomst opgedeeld in vier sessies waarvoor apart kan worden ingeschreven.

Mogen wij u verzoeken aan te geven voor welk(e) blok(ken) u zich wenst in te schrijven.

Met dank voor uw begrip en uw medewerking.PS Deze studiedag wordt ook gefilmd en kan achteraf nog worden bekeken.

 

Met vriendelijke groeten,

De organisatoren,

Liberas. Centrum voor de Geschiedenis van het Vrije Denken en Handelen.

CAVA. Centrum voor Academische en Vrijzinnige ArchievenLocation:

Kramersplein 23, 9000 Gent

Organization:

Een organisatie van Liberas i.s.m. CAVA

UUID
UUID
Numeric
format.boolean
UUID
Numeric
Date ('yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZZ')
Date ('yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZZ')
Maximum length: 2
Maximum length: 50
Required
Maximum length: 10
Required
Maximum length: 50
Required
Maximum length: 25
Subscribe here
For which date do you subscribe?

Thursday, 29 October 2020 (09:00 - 11:00)

a6f9ed6b-ad59-4ca9-b56e-7c929128d5b2