en

0

a4cc2804-e7af-4213-b419-a4217f08f7c1

Deelname aan Tijdelijke Wandeling

true

1

0

false

Online subscription form

Deelname aan Tijdelijke Wandeling

Registratie deelname aan Tijdelijke Wandeling van de IJsetrippers vzw


Alle deelnemers die zich registreren (en een steunbijdrage van minimaal 1,50€ per deelnemer schenken), kunnen een unieke mok winnen met een lokale uitdrukking.

Per deelnemer graag 1 registratieformulier!

Bij rubriek inschrijvingen : 1 deelnemer vermelden aub

Ouders kunnen ook hun kinderen inschrijvingen. (geen leeftijdsbeperking)


Maandelijks worden per 10 registraties 1 mok verloot. 

Je vermeldt bij de schenking je inschrijvingsnummer of -nummers!

Meerdere inschrijvingen mogen bij storting samengevoegd worden!


Winnaars worden per mail verwittigd.


Leden Wandelsport Vlaanderen zijn via de federatieverzekering verzekerd.  Niet-leden helaas niet.  Info aansluiten bij de IJsetrippers vzw : zie website : www.ijsetrippers.be


Organization:

IJsetrippers vzw

UUID
UUID
Numeric
format.boolean
UUID
Numeric
Date ('yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZZ')
Date ('yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZZ')
Maximum length: 2
Maximum length: 50
Maximum length: 10
Maximum length: 50
Maximum length: 25
Subscribe hereOrderable item Price (EUR) Number
Deelname Tijdelijke Wandeling 1.50


Payment can be made by depositing on this bank account number
Account number: BE88 2300 0319 3441