en

8f97816a-2919-47d8-9860-e9bb08da9899

Hingene - Langs de slotgrachten - zondag 3 september 2023

false

Online subscription form

Hingene - Langs de slotgrachten - zondag 3 september 2023

Het kasteel d’Ursel was eeuwenlang het buitenverblijf van de adellijke familie d’Ursel.

In 1973 werd het kasteel verkocht.  Het domein komt eerst terecht bij de gemeente Hingene, na de fusie in 1977 bij de gemeente Bornem en vervolgens bij de Vlaamse Gemeenschap. Na een leegstand van bijna twintig jaar koopt de provincie Antwerpen in 1994 het domein en herstelt de oude glorie liefdevol in ere. Na de restauratie brengt de provincie ook nieuw leven in het kasteel en het park. De geschiedenis van het domein en zijn bewoners blijft daarbij een belangrijke bron van inspiratie. 

De volledige wandelroute die we volgen, kan je vinden op RouteYou

Onderweg passeren we het wondermooie Hingenewiel. Dit grote wiel was oorspronkelijk nog groter, waarschijnlijk maakte ook het ketelwiel vroeger deel uit van dit wiel.  Midden op dit wiel lag een eiland waarop een toren stond.  Het Hingenewiel werd kleiner door een natuurlijke verlanding.  Voor diegenen die het nog niet zouden weten: wielen ontstonden bij dijkbreuken.  Met een enorme kracht schuurde het water een metersdiepe put uit net achter de bres en zette de polders blank.  Na elke overstroming herstelden de bewoners de dijk en legden ze de polder opnieuw droog.  De wielen bleven achter als getuigen.  Ze zijn typisch voor het Scheldeland.

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme heeft een brochure gemaakt over de wielen van Bornem.

Location: Hingene Parking kasteel - Wolfgang d'Urselstraat 9

Organization: Pasar Aartselaar