en

79c00036-72ba-463e-b0d3-885b657f02f5

Critici van het christendom: Jan Dumolyn

false

Online subscription form

Critici van het christendom: Jan Dumolyn

Lezingenreeks Critici van het Christendom (o.l.v. Prof. Dr. Danny Praet). De zesde lezing op dinsdag 10 november 2020 (20.00u) zal worden gegeven door prof. dr. Jan Dumolyn over "Karl Marx: Opium en vals bewustzijn".

Deze lezingen zullen alle dinsdagen van oktober en november telkens om 20.00u plaatsvinden in Liberas (Kramersplein 23, 9000 Gent).

De lezingen worden telkens opgenomen. Na elke lezing zullen de opnames gratis ter beschikking komen op de website van de drie partners. Wie niet fysiek aanwezig kan of wil zijn, kan op die manier dan toch de inhoud online te zien krijgen.


Het aantal aanwezigen is beperkt en aangepast aan de op dat ogenblik geldende veiligheidsmaatregelen.


Dit is een organisatie van Liberas i.s.m. UGent en deMens.nu.

Meer informatie volgt via de website van Liberas (https://www.liberas.eu/).

Location: Liberas (Kramersplein 23, 9000 Gent)

Organization: Liberas i.s.m. UGent en deMens.nu.