en

2e76bdbd-7960-414a-a30a-b1750067c443

Critici van het christendom: Johan Braeckman

false

Online subscription form

Critici van het christendom: Johan Braeckman

Lezingenreeks Critici van het Christendom (o.l.v. Prof. Dr. Danny Praet). De tiende lezing op dinsdag 8 december 2020 (20.00u) zal worden gegeven door prof. dr. Johan Braeckman over "Religiekritiek van Bertrand Russell tot Michael Shermer".

Deze lezingen zullen alle dinsdagen van oktober en november telkens om 20.00u plaatsvinden in Liberas (Kramersplein 23, 9000 Gent).

De lezingen worden telkens opgenomen. Na elke lezing zullen de opnames gratis ter beschikking komen op de website van de drie partners. Wie niet fysiek aanwezig kan of wil zijn, kan op die manier dan toch de inhoud online te zien krijgen.


Het aantal aanwezigen is beperkt en aangepast aan de op dat ogenblik geldende veiligheidsmaatregelen.


Dit is een organisatie van Liberas i.s.m. UGent en deMens.nu.

Meer informatie volgt via de website van Liberas (https://www.liberas.eu/).

Location: Liberas (Kramersplein 23, 9000 Gent)

Organization: Liberas i.s.m. UGent en deMens.nu