en

1adef345-a05b-4d30-838d-152a29b0cf89

Jongeren geweldloos opvoeden.

false

Online subscription form

Jongeren geweldloos opvoeden.

Geweldloos Verzet inspireerde Haim Omer om opvoeders, die zich machteloos voelen in hun relatie met hun kinderen en jongeren, te helpen de kracht te vinden om zich volgehouden te verzetten tegen het (zelf)destructieve gedrag dat deze kinderen en jongeren stellen. We denken aan agressie, niet meer naar school gaan, druggebruik, gameverslaving en allerlei andere vormen van onacceptabel gedrag. Geweldloos Verzet in de opvoedingscontext krijgt vorm in concrete instrumenten en een basishouding die we "Nieuwe Autoriteit" of "Verbindend Gezag" noemen. 

Langzaamaan verspreidt dit gedachtegoed zich onder ouders, leerkrachten en opvoeders allerhande, die er steun in vinden om een vorm van gezag neer te zetten die ondersteunend én begrenzend, liefdevol én vasthoudend is.In deze lezing maak je kennis met dit gedachtegoed en laten we via concrete voorbeelden zien hoe opvoeders (ouders, leerkrachten, jeugdleiding,...) zich krachtig kunnen verzetten tegen onacceptabel gedrag, zonder daarbij terecht te komen in spiralen van onmacht en escalaties. 

Deze infoavond wordt gegeven door Hilde Leonard.  Zij ondersteunt leerkrachten, ouders en andere opvoeders bij het omgaan met ongewenst gedrag en het neerzetten van krachtige vorm van gezag. Zij is drijvende kracht van het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school (www.NAGVopschool.be). Deze infoavond gaat door in samenwerking met het Vredeshuis Aalst.


Location: LIVE - UTOPIA (zaal de Geuzen), Utopia 1 - 9300 Aalst

Organization: Huis van het Kind Aalst