en

f1a634bc-453a-4d1f-80a4-9d2b4c32a4ce

Scoutskamp 2020

false

Online subscription form

Scoutskamp 2020
  • Via dit formulier kunnen leden worden ingeschreven voor het scoutskamp. Dit formulier is open tot en met zondag 21 juni. Elk lid dat mee op kamp wenst moet tegen dan geregistreerd zijn.
  • Vervolgens schrijf je het juiste bedrag (zie kampprijzen) over op naam van Scouts Vlierbeek op volgend rekeningnummer: 
    BE76 7343 4414 5295
  • Als mededeling vermeld je duidelijke de NAAM en TAK van je zoon/dochter.
  • LET OP: voor ieder lid is er een aparte overschrijving nodig.
  • Elk lid dat meegaat op kamp dient ook ingeschreven te zijn voor het scoutsjaar. Zo niet, is je zoon/dochter niet verzekerd en kan hij/zij niet mee op kamp.
  • De medische fiches dienen per lid verplicht nagekeken en geactualiseerd te worden. Hier vind je een stappenplan.

LET OP: Je kan meerdere leden te gelijk in schrijven via dit formulier, maar de overschrijvingen voor de betalingen dienen wel per lid apart te gebeuren.

Location: Bohon, Barvaux 6940

Organization: Scouts Vlierbeek